loading
medicate

Sünnet derisinin ucundaki açıklığın bebeğin idrar yapmasını güçleştirecek ve buna bağlı olarak sık sık sünnet derisi enfeksiyonu geçirmesine neden olacak kadar dar olması durumudur. Yenidoğan bebeklerin %96’sında fizyolojik fimozis vardır. İlk yaşın sonunda, sünnet derisinin glanüler sulkus arkasına çekilmesi erkek çocukların yalnızca yaklaşık %50’sinde mümkün olmaktadır; bu oran 3 yaşın sonunda yaklaşık %89’a yükselir. Fimozis insidansı, 6-7 yaşındaki erkeklerde %5 e kadar geriler.

Tanı Fimozis tanısı fizik muayeneyle konulur. Eğer sünnet derisi geri cekilebilirlik özelliğine sahip değilse ya da kısmen sahipse ve glans penis üstünde geriye cekildiğinde sıkıştıran bir halka gosteriyorsa, sünnet derisinin genişliği ile glans penisin capı arasında bir orantısızlığın olduğu kabul edilmelidir. Eğer uc kısım dar kalırsa ve glanuler yapışıklıklar ayrılmışsa, o zaman bu boşluk işeme sırasında idrarla dolarak sünnet derisinin dışa doğru balon yapmasına yol acar.

Tedavi Çocuklarda fimozisteki sünnet endikasyonları, yinelenen sünnet derisi yada penis başı iltahaplanmaları (balanopostit) ve yinelenen idrar yolu infeksiyonlarıdır.