loading
medicate

Hipospadias, idrar deliğinin penis ucu yerine penis gövdesinden daha aşağıda bir yere açılmasıdır. Anormal açılan bu delik ile normalde olması gereken yer arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır.

Hipospadiaslı hastalarda sünnet derisinin alt tarafta eksik olması nedeniyle bu çocuklar “Yarım Sünnetli” veya “Peygamber Sünnetli” olarak da adlandırılmıştır.

Sınıflandırma idrar deliğinin açıldığı yerlere göre yapılır. Penisin baş kısmında yer alan, normal idrar deliğinin olması gereken yere çok yakın olan bu olgulara “glanüler hipospadias” denilir. Penis baş kısmı ile penis gövdesi uç kesimi arasındaki olanlara “koronal hipospadias” denir. Her iki durum genel olarak “distal hipospadias” tanımlaması içinde yer alır. Çocuklarda en sık karşılaşılan ve cerrahi başarı oranının en yüksek olduğu grup bu gruptur. İdrar deliğinin yerleşimi penis gövdesinin ortasında olanlara “midpenil hipospadias” (orta düzeyde hipospadias), penis orta kesimi ile torbaların birleştiği bölgede yerleşimli olan tipler ise “proksimal hipospadias” olarak adlandırılırlar ve cerrahi tedavileri daha zordur. Bu hastaların çoğunda kordi adı verilen penisin sertleştiği dönemlerde ortaya çıkan eğrilik te görülebilir ve bu durumun ameliyatla birlikte düzeltilmesi gerekir.

Hipospadias Tanısı

Hipospadias, doğumsal bir durumdur. Her 300 erkek çocuğundan birinde görülür. Bebek doğduğu zaman yapılacak dikkatli bir fizik muayene ile tanı rahatlıkla konulabilir. Özellikle ağır olgularda, diğer ürogenital sistem bozuklukları görülme ihtimali fazla olduğu için böbrek ve idrar boşaltma kanalları ve idrar kesesi mutlaka incelenmelidir.

Hipospadias Tedavi

Günümüzde hipospadiasın tipine göre değişik ameliyat yöntemleri vardır. Ameliyatta kısa olan idrar kanalı uzatılır, penisin ucuna getirilir ve varsa eğrilik düzeltilir. Cerrahi tedavi ile penis normal hale getirilir, eş zamanlı olarak sünneti de yapılmaktadır. Penisin yaşamını ilk 6 ayındaki hızlı büyümesinden yararlanmak için bu süre beklenmektedir. 2,5-6 yaş arası dönemin psikolojik açıdan uygun olmadığı göz önünde bulundurularak ameliyatın küçük yaşta yapılması ve bu yaşlarda cinsel organlarını tanımaya başlayacak olan çocuğun cinsel organ hastalığını hiç anımsamaması gerekir. Bu nedenle ameliyat 2 yaşından önce bitirilmelidir. Ameliyat için en uygun dönem 9 ila 12 ay arasıdır. Bebeğin bez kullanıyor olması sanılanın aksine birçok yönden daha avantajlı olmaktadır.

Günümüzde azalsa da hala sık yapılan bir yanlış, bu çocukların bilinçsizce sünnet edilmesidir. Bu tedaviyi zorlaştırır. Çünkü tedavide çoğu zaman sünnet derisi kullanılmaktadır.